Feeds:
Yazılar
Şərhlər

Posts Tagged ‘Mammad Amin Rasulzade’

M.Ə.Rəsulzadənin “AMERİKANIN SƏSİ” Radiosu ilə Azərbaycan xalqına müraciəti
28 may, 1953-cü il.

Əziz Vətəndaşlarım!

M.Ə.Rəsulzadə

Amerikanın Səsi Radiosunun verdiyi imkanlardan istifadə edərək bu gün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 Mayısda Sizlərə xitab edirəm. 100 il sürən Çar əsarətindən sonra bundan 35 il əvvəl Azərbaycan Şurayi Millisi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İstiqlalını bütün dünyaya elan etdi. O tarixdən əvvəl bir millət olaraq varlığını isbat edən Azərbaycan xalqı, bu tarixdən etibarən millət olaraq bir dövlət qurmuş və bu dövlətin istiqlalı bütün mövcudiyyətilə mədana atılmışdır. Mədəni bütün bir tərəkəyə (mirasa) malik olan vətənimiz siyaset sahəsində çox böyük və dəyərli həmlələr göstərmişdir. İstiqlal uğrunda yapılan tarixi savaşların ən qanlısı 19-cu əsrin başlarında Rusiya Çarlığına qarşı yapılmışdır. 30 il qədər sürən bu savaş qəhrəmanlıqlarla doludur. Cavad Xanın 1904-də Gəncədəki şanlı qəzası dillərdə dastandır. “Ölmək var, dönmək yoxdur”. Bu həqiqi vətənpərəstlərin tətbiq etdikləri ən müqəddəs bir şüardır.

28 Mayıs 1918-də, İstiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirdi. Eyni zamanda, o zəmanəyə hakim olan əsrin böyük şüarından istifadə edirdi. Hər millət öz müqəddəratını özü hall etməyə səlahiyyətdardır, düsturunu xalqın ümumi rəyinə uyaraq istiqlalını elan edirdi. Istiqlal elanı üzərinə qurulan milli Azərbaycan Hökuməti, az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənedilən (qadağan edilən) Azərbaycanda bir ordu yaratdı. Çarlıq zamanında Dövlət idarəsinə yaxın buraxılmayan Azərbaycanlılardan zabita və əmniyyət qüvvətləri vücuda gətirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndlilərə torpaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı az zamanda oxutmaya başladı. Türkcəyi dövlətin dövlətin rəsmi dili elan etdi.

(daha&helliip;)

Advertisements

Read Full Post »

Parliament of Azerbaijan Democratic Republic

On May 28, 1918 the Azerbaijan Democratic Republic (ADR) declared its independence from the Russian Empire. The new country stretched from Nakhchivan in the west, to Darbent [now in Daghestan] in the northeast, to the Araz River forming the border with Iran in the south. Its territory covered 97,300 square miles, approximately 10,000 more than today, since Armenia now occupies the strip of land between Nakhchivan and the main part of Azerbaijan.

The new republic’s Parliament consisted of 120 members and was officially opened on December 7, 1918 by Mammad Amin Rasulzade, head of the Musavat Party. During its rule, Parliament declared Azeri as the official state language, raised an army, opened Azerbaijan’s first university (Baku State University) and adopted a national flag and anthem. It also sent a delegation to the Paris Peace Conference, where Azerbaijan was officially recognized by many countries.

This period of self-rule ended abruptly when the Soviet Army marched into Baku on April 28, 1920. Despite its brevity of only 23 months, Azerbaijan’s period of independence gave its people a sense of national awareness and established a precedent for the country when it regained its independence in 1991.

Nikki Maxwell, who has been among those researching the history of the Democratic Republic of Azerbaijan, provided much of the material for this article. The record of Parliament’s last meeting was kept in KGB archives and was first published in the newspaper “Elm” (Science) in May 1991 (N19-20, pages 3 and 6).

The Last Hours

April 27, 1920, 8:45 p.m.
Chairman: Mohammad Yusif Jafarov
Secretary: Reza bey Garasharli

Secretary: This special session is declared open. What is your opinion? Should this historical session be open or closed to the public?

Voices: Open! Closed! Open!

Chairman: Does anyone want to talk about it?

(daha&helliip;)

Read Full Post »